הקרן ליצואנים

השאר פרטים ונחזור אליך

הקרן ליצואנים בערבות המדינה בזמן הקורונה – ההלוואה הטובה ביותר לעסק שלך

 • ההלוואה מיועדת ליצואנים קטנים ובינוניים, עד לסכום של 500,000 דולר ועד 50% מסך ההוצאות המוכרות.
 • הקרן מיועדת בעיקר ליצואנים קטנים שמחזור הייצוא שלהם אינו עולה על 40 מיליון ₪ בשנה.
 • הערבויות יכולות לעמוד על גובה מקסימאלי של 70% מן האשראי המבוקש והן תאושרנה לאחר דיון בוועדה מיוחד עם שלושה חברים.
 • דרישות סף
  הממשלה קבעה מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:
  • מחזור שנתי: עד 15 מיליון דולר.
  • היקף יצוא : לפחות 5% מהמחזור.
  • העדר חובות לרשויות למס, במידה וקיימים חובות שכאלה ניתן לקבל אישור עקרוני מהגוף המתאם, אך ההלוואה מותנית בסגירת חובות אלה.
  • חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
  • היעדר חובות למשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, לרבות חוב אשר מקורו בכל תכנית ו/או אגף מאגפי המשרד.תנאי הקרן
  סכום ההלוואה
  1. יצואן שמחזור מכירותיו עד 500,000 דולר ארה"ב בשנה הקדמה למועד הגשת הבקשה יהיה זכאי להלוואה של עד 100,000 דולר.
  2. יצואן שמחזור מכירותיו עלה על 500,000 דולר בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה יהיה זכאי להלוואה של עד 20% ממחזור מכירותיו הכולל או 1 מיליון דולר, הנמוך מביניהם.
  תקופת ההלוואה: עד 5 שנים מתוכם עד שנה גרייס (תקופה בה יכול הלווה לדחות את תשלומי הקרן ולשלם ריבית בלבד).
  ריבית: צמודת מדד, שקלית, וצמודת דולר/אירו – לפי תנאי שוק.
  בטחונות: 70% מהבטוחות מועמדות על ידי הממשלה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה עד לגובה של 30% מהיקף ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

  תהליך קבלת ההלוואה
  1. פנייה לאחד משני הבנקים: בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק אוצר החייל או לחברת תבור המשמשת כגוף המתאם מטעם הממשלה בקרן לצורך בדיקה ראשונית.
  2. מילוי שאלון ומסירתו לחברת תבור, פגישה עם חברת תבור והעברת נתונים רלוונטים לצורך בדיקת בקשת ההלוואה, לצורך הבדיקה כאמור ישלם העסק 800 ש"ח .
  3. ביצוע בדיקה כלכלית של הלקוח על ידי הבנק.
  4. דיון בבקשת ההלוואה בוועדת האשראי.

  תהליך קבלת ההלוואה

  תהליך קבלת ההלוואה מורכב משלושה שלבים עיקריים:

  1. מילוי השאלון ומסירתו בצירוף הנספחים לחברת 'תבור', פגישה של הכלכלן הלקוחות והעברת חוות הדעת לוועדת האשראי.
  2. הבנק מבצע בדיקה כלכלית ללקוחות.
  3. הבקשה נידונה בוועדת האשראי ונקבע האם לאשרה ובאילו תנאים.
 • סכום הלוואה מקסימלי:
  • מדרגה ראשונה- עסקים עם מחזור מכירות עד 500,000 דולר זכאים לקבל הלוואה עד 100,000 דולר
  • מדרגה שנייה- עסקים עם מחזור מכירות העולה על 500,000 דולר אך נמוך מ-15 מיליון דולר זכאים לקבל הלוואה עד מיליון דולר או 20% ממחזור המכירות (הנמוך מביניהם).

  תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, מתוכן עד שנת גרייס (דחיית תשלומים) על תשלומי הקרן.

  ריבית: בתנאי השוק ביטחונות: 70% ערבות המדינה. 30% ביטחונות על ידי הלווים. בעלי החברה נדרשים לתת ערבות אישית. יצואנים אשר חברים בהתאחדות התעשיינים זכאים להעמדת ביטחונות מלאים על ידי ההתאחדות ואינם נדרשים להעמיד ביטחונות נוספים.

  עלויות: אגרה בסך 500 ש"ח למשרד האוצר ועמלה בסך 250 ש"ח לבנק.

  מקור:

  • על הקרן באתר החשב הכללי
  • אתר חברת תבור המרכזת את הפניות
  • ויקופדיה

לא מעט עסקים קטנים, בינוניים וגדולים נדרשים להלוואות להשקעה בעסק, רכישות מלאים, התפתחות, שיווק, גישור על פערים תזרימיים ועוד. לעסקים הגדולים יש לא מעט אפשרויות לקבלת הלוואות, בשל הסיכון הנמוך הכרוך בכך. אך לעומתם, עסקים קטנים ובינוניים, אשר מוגדרים על ידי רבים בעלי סיכון גבוה, מתקשים לקבל הלוואות לצרכים השוטפים של התנהלות העסק. ככל שהעסק גדול יותר, כך הסיכון שהוא לא יצליח לעמוד בכל החזרי ההלוואה קטן יותר וכן להיפך, עסקים קטנים מוגדרים כבעלי רמת סיכון גבוהה, מה שגורם לבנקים להימנע ממתן הלוואות ליצואנים אלה. לכן, המדינה בראשות משרד האוצר החליטו להקים קרן הלוואה לעסקים קטנים בערבות המדינה בקורונה. אפשרות זו, פותרת את הבעיה לכל העסקים הקטנים והבינוניים אשר נתקלו בלא מעט סירובים לקבלת הלוואות מהבנקים השונים. אם גם רתם בעלי עסק קטן או בינוני, כדאי שתכירו כמה פרטים חשובים אודות אפשרות זו של הלוואות קורונה לעסקים קטנים והלוואה לעסקים קטנים בערבות המדינה.

הלוואות ליצואנים – הבנקים לא ששים להעניק הלוואות ליצואנים קטנים ובינוניים, המוגדרים על ידם כבעלי סיכון גבוה

הסיבה לכך שהמדינה נדרשה להרים את הכפפה וליצור פתרון הולם למצוקת העסקים הקטנים והבינוניים בישראל היא רמת הסיכון שרוב הבנקים פשוט לא מוכנים לקחת. אך אם המדינה מציעה מסלול הלוואות ליצואנים קטנים בערבותה בלבד, מהיכן מגיע הכסף? התשובה לשאלה זו תעשה לכם סדר בראש כך שתצליחו להבין בדיוק מהי הלוואה לעסקים קטנים בערבות המדינה. כל כספי ההלוואות ליצואנים קטנים ובינוניים בערבות המדינה אכן מועברים לעסקים השונים על ידי הבנק. הסיבה שדווקא במסלול מיוחד זה של הלוואות ליצואנים קטנים בערבות המדינה הבנקים מאשרים את ההלוואות היא הבדיקה שעורכת המדינה לעסקים השונים ומתן המלצה בצירוף תעודת אחריות. כלומר, המדינה נעזרת בכלכלנים מקצועיים לבחינת התוכניות העסקיות של כל העסקים הקטנים המבקשים הלוואות במטרה להתחקות אחר הסיכוי שלהם לעמוד בכל שנות החזרי ההלוואה. במידה והמדינה מוצאת כי העסק המבקש עובד היטב, התוכנית העסקית שלו ראלית ומבוססת, אין חובות לבעל העסק ולא חזרו צ'קים במשך מספר  חודשים היא מעבירה לבנק את התוכנית העסקית בצירוף המלצה למתן הלוואה. ההמלצה של המדינה היא מעין תעודת אחריות הכוללת ערבות מלאה על 70% מסך ההלוואה.

קרנות סיוע ליצואנים – בדיקת המדינה על ידי חברה ייעודית המעניקה את אישורה לכך שהעסק צפוי לעמוד בהחזרי ההלוואה

חשוב להדגיש ולומר כי הבנק לא חייב לקבל את המלצת המדינה על אף התחייבותה לשלם 70% מסך ההלוואה במידה והעסק המקבל לא יצליח להחזיר אותה בעצמו. ישנם שלושה מסלולים מרכזיים של קרן הלוואות ליצואנים קטנים ובינוניים בערבות המדינה בתקופת הקורונה. המסלול הראשון הוא הלוואה לעסק קטן בהקמה. מסלול זה מאפשר ליזמים להקים את העסק שתמיד חלמו עליו בעזרת הלוואה של עד חצי מיליון שקלים לתקופה של עד חמש שנים ובתנאים נוחים. יש להדגיש כי ישנם מספר פרמטרים המגדירים עסק בהקמה הזכאי ליהנות מהלוואות ליצואנים קטנים בערבות המדינה. עסק קטן שעונה על מירב הקריטריונים יוכל להתחיל את התהליך עד לקבלת ההלוואה המיוחלת.

קרנות ליצואים – מסלולי השקעה והון חוזר – כך תצליחו להרים את בית העסק שלכם

המסלול השני של קרן הלוואות ליצואנים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוא מסלול להשקעה. מסלול זה אף הוא מאפשר קבלת הלוואה לתקופה בת חמש שנים בתנאים נוחים במטרה לפתח את בית העסק. פיתוח בית העסק יכול לכלול קניית מכונות מתקדמות ומהירות יותר, שיפוץ העסק, קניית רכבים, פעולות שיווק ופרסום ועוד. אם גם אתם מרגישים שהעסק שלכם נדרש לשדרוג כלשהו, קיים סיכוי סביר שתצליחו לקבל הלוואה לעסקים קטנים בערבות המדינה. המסלול השלישי של הקרן להלוואות ליצואנים קטנים בערבות המדינה הוא מסלול הון חוזר. כידוע, לא מעט עסקים נדרשים להתמודד עם פער בזמני הוצאות העסק והכנסות העסק. רוב העסקים נדרשים להזמין מלאי ולשלם במועד ההזמנה, על אף שהכסף ממכירת המוצרים יגיע רק בעוד מספר חודשים. הפער שנוצר מחייב את בעלי העסקים להיעזר בהלוואות לטובת פעילותו השוטפת של בית העסק וכמובן לטובת הזמנות מלאי נוספות. הקרן ליצואנים בערבות מדינה קורונה מספקת הלוואות קורונה לעסקים קטנים בשלושת המסלולים הללו כך שגם לעסקים הקטנים והבינוניים תהיה זכות קיום בישראל.

הלוואות סיוע ליצואנים – הכירו את כל שלבי התהליך שאורך כחודש ימים עד לקבלת ההלוואה

חשוב להדגיש כי תהליך זה של קבלת הלוואה לעסקים קטנים בערבות המדינה הקורונה על ידי הקרן לסיוע לעסקים בעקבות הקורונה מצריכה המתנה של כחודש ימים עד לקבל ההלוואה. לכן, לכל בתי העסק הנדרשים להלוואה מיידית, מסלול זה הוא לא התשובה הטובה ביותר עבורם. הליך קבלת הלוואת קורונה על ידי קרן הלוואות ליצואנים קטנים ובינוניים בערבות המדינה בקורונה מצריך שני שלבים. בשלב הראשון חברה שמונתה על ידי המדינה תשלח כלכלן מקצועי שיבחן את איכות העסק המבקש הלוואה. כפי שהזכרנו מעלה, המדינה מעניקה ערבות על 70% אך ורק לעסקים שיעברו את הבחינה בהצלחה ויוגדרו ככאלה שעתידים לעמוד בכל החזרי ההלוואה. הכלכלן שיבחן את בית העסק מתייחס ללא מעט פרמטרים שונים כאשר המרכזיים שבהם הם התוכנית העסקית, עברו הכלכלי של בעל העסק, יכולתו להתנהל נכון מבחינה תזרימית ועוד. לאחר תום הליך הבדיקה בהצלחה, החברה שמונתה על ידי המדינה תעביר לבנק שזכה במכרז את התוכנית העסקית בצירוף המלצתה למתן הלוואה.

הלוואות ליצוא – גם אם החברה הבודקת מטעם המדינה תעניק את המלצתה, הבנק אינו חייב להעמיד את ההלוואה

בשלב השני, הבנק יבחן את התוכנית העסקית, עברו הכלכלי של בעל העסק ועוד לא מעט פרמטרים ויחליט האם הוא מוכן להעמיד לרשות בית העסק את ההלוואה המבוקשת. חשוב להדגיש ולומר כי למרות הערבות של המדינה והמלצתה למתן הלוואה לאחר בדיקה כלכלית מקיפה המעידה על יכולת בית העסק לעמוד בהחזרי ההלוואה, הבנק לא תמיד מאשר הלוואות קורונה לעסקים קטנים. ישנן שלושה אפשרויות, האחת היא אישור הלוואת הסכום המבוקש, השניה היא אישור ההלוואה אך בסכום נמוך יותר מהסכום המבוקש, והשלישית היא כמובן סירוב מתן ההלוואה. כעת, לאחר שנגענו בלא מעט פרטים אודות קרן הלוואות ליצואנים קטנים ובינוניים בערבות המדינה בקורונה, חשוב להכיר את סך ההלוואה המקסימלית, חלוקת אחוזי הערבות על ההלוואה ואפשרויות התשלום השונות.

קרן היצוא – חלוקת האחריות בין הבנק, המדינה ובעל העסק – כל מה שחשוב שתכירו

תחילה נפתח בסכומים המקסימליים שעסקים קטנים ובינוניים יוכלו לקבל במסגרת הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. עסקים קטנים יכולים לקבל הלוואה של עד חצי מיליון שקלים לתקופה בת חמש שנים בתנאים נוחים. לעומתם, עסקים בינוניים יכולים לקבל הלוואה של עד 8% מהמחזור ועד תקרה של שמונה מיליון שקלים לתקופה זהה של עד חמש שנים. באשר לחלוקת האחריות על ההלוואה, ישנם לא מעט משתנים שכדאי שתכירו. ברוב המקרים, הבנק ידרוש מבעל העסק להציג נכסים נזילים בשווי 25% מסך ההלוואה, המדינה תהיה עריבה לעוד 70% נוספים וסיכון הבנק נותר 5% בלבד. במסלול הלוואה לעסקים קטנים לטובת פתיחת עסק חדש, הבנק ידרוש מבעל העסק העתידי רק 10% מסך ההלוואה. חשוב להדגיש ולומר כי בכל פרטי ההלוואות ישנם שינויים רבים שמתעדכנים כל העת בהתאם לתקופת פרוץ נגיף הקורונה. כפי שהזכרנו מעלה, לא מעט עסקים נדרשים לקבלת הלוואות ליצואנים קטנים בערבות המדינה בקורונה בכדי לגשר על הפער שנוצר בין מועד הוצאות העסק לבין מועד הכנסותיו. לכן, הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה קורונה מאפשרת לבעלי העסקים ליהנות מגרייס. הגרייס מאפשר להם לשלם אך ורק את ריביות ההלוואה למשך תקופה בת חצי שנה. לאחר חצי שנה, שהכנסות בית העסק יחלו לכסות את הוצאותיו, ניתן יהיה להתחיל לשלם ברווחה את החזרי ההלוואה. כלל הנתונים הללו עטברים לא מעט שינויים בתקופת פרוץ נגיף הקורונה כך שכיום ניתן לקבל תנאים טובים יותר.

 

 

התקשר דילוג לתוכן