סוגי אשראי עסקי דרך מקורות שונים ובאמצעות bizlend

בשנים האחרונות הפך שוק האשראי בישראל למשוכלל למדי. משמעות הדבר היא שיש יותר מקורות מימון שמעניקים הלוואות לכל דורש – החל מאנשים פרטיים, דרך עסקים קטנים והמערכת המתקדמת של bizlend וכלה בעסקים גדולים. אך יש לשים לב שלא כל מקור מסוגל להעניק הלוואה לעסק קטן. יש כמה וכמה מקורות שכאלה. וכל עסק יוכל לבחור מתוכם את המקור המתאים לו או לשלב בין כמה וכמה מקורות מימון לקבלת תמהיל אשראי מיטבי.

הלוואות לעסקים מהמערכת הבנקאית
מקור ראשון שאליו ניתן לפנות כאשר עסק זקוק לאשראי הוא הבנק. הבנקים יכולים להעמיד הלוואות בסכומים מאוד גבוהים לעסקים. מהי הדרך לקבלת הלוואות לעסקים מהבנק? במידה ומדובר בעסק קיים יש צורך להמציא לבנק דוחות כספיים מבוקרים וכן אסמכתאות נוספות אודות תזרים המזומנים. במידה ומדובר בעסק בהקמה, יש צורך להמציא תוכנית עסקית מפורטת, לרוב כזאת שנוסחה ביחד עם יועצים פיננסיים. האם יש חיסרון להלוואה מהמערך הבנקאי? הלוואות לעסקים שמקבלים מהבנקים יכולות להיות פתרון מוצלח, אולם יש לשריין ביטחונות בהיקפים משמעותיים. העסק עשוי להידרש לשעבד ואף לספק ערבויות אישיות של הבעלים. יש לציין שהלוואות מהמערכת הבנקאית כוללות גם משכנתאות אך יש מקרים שהם ניתן לקבל גם קו אשראי תוך יצירת שעבוד על הון המניות של החברה. כמו כן, עסק עתיר בצרכי הון חוזר, עלול למצוא עצמו מהר מאוד מנצל את מרבית מסגרת האובליגו שלו, ונשאר ללא אפשרות לקחת אשראי בעת צורך.

הלוואות בערבות מדינה
מקור מימון נוסף שיכול להתאים לעסקים נוצר עם התגבשותם של ההלוואות בערבות המדינה. המדינה, בשיתוף עם הבנקים, מציעה הלוואות לעסקים קטנים וגדולים, כאשר המדינה היא הערבה להחזר ההלוואה. במילים אחרות, ניתן לומר שהמקור לכסף הוא הבנק והמקור לביטחונות היא המדינה. זהו פתרון מעולה כאשר מתקשים להמציא בטחונות או כאשר זקוקים להון נוסף, מעבר להון העצמי ולהון המבוסס על הלוואות בנקאיות מקובלות. הבעיה בקרנות בהלוואות המדינה היא כפולה. ראשית, התהליך יכול להיות ארוך ומייגע. שנית, מכל הלוואה נדרש להשאיר סכום מסויים כבטוחה. כך שבעוד שהעסק רואה לפניו ריבית מסויימת, בפועל, עקב שעבוד כרבע מהסכום כבטוחה, הריבית גבוהה בעשרות אחוזים!

קרנות הון לעסקים
אילו עוד פתרונות מימון לעסקים יש בנמצא? לעסקים ישנה האפשרות לגייס הלוואת באמצעות פנייה לקרנות הון. קרנות הון מסוימות מוכנות להשקיע כסף רק בתמורה להקצאת מניות אך יש גם קרנות שמוכנות להציע הלוואה בתנאים ידועים מראש. יש קרנות הון שישקיעו אך ורק בעסקים הפועלים בענף מסוים (הייטק, תעשייה כבדה, מלונאות וכדומה). יש גם קרנות למימון שמוקמות בשיתוף גופים כגון איגוד התעשיינים, משרד הכלכלה. יש קרנות המעניקות הלוואת לעסקים על סמך כמות העובדים שהם מעסיקים או על פי מקום מושבו של המפעל (למשל – בפריפריה).

הלוואות דיגיטליות לעסקים
בשנים האחרונות מתחילים לצמוח בעולם פלטפורמות של הלוואות דיגיטליות לעסקים. בין השמות הגדולים בעולם קיימים lending club בארה"ב, ואיזיבוב בבריטניה. בארץ, התחום כמעט ולא מתפתח, עקב הקושי האמיתי בחיתום פיננסי לעסקים המקשה על מתן ריבית אטרקטיבית בפרק זמן קצר. Bizlend באמצעות שיתופי הפעולה שלה, ועל פי המומחיות שאלוני האפט פיתחה ב-12 שנות ליווי פיננסי לעסקים, מאפשרת לעסקים קטנים, בעלי עסקים ועוסקים מורשים לקבל אישור אשראי, אפילו תוך דקות! וזאת בלי לפגוע במסגרת האובליגו הבנקאית

פתרונות מימון נוספים
אלו פתרונות נוספים יש בנמצא לצורך מימון עסקים גדולים? יש למשל חברות העסקות בליסינג עסקי או בליסינג תפעולי. בצורה כזאת ניתן להחכיר לטווח ארוך ציוד, מכונות, צי של כלי רכב. יש אפשרות לגייס מימון באמצעות גופים מוסדיים או תוך פניה למשקיעים המאמינים בענף שבו פועלת החברה ורוצים להזרים לשם כסף. לבד מגיוס הון בצורה של הלוואות, יש פתרונות נוספים למימון עבור עסקים גדולים. באמצעות בנקאות השקעות, למשל, ניתן ליצור פתרונות מימון על ידי הנפקת מניות בבורסה מקומית או זרה. לבד מהנפקת מניות, יש אפשרות לבצע גם הנפקות של אגרות חוב. במילים אחרות, ניתן בצורה כזאת לגייס הון מהציבור, בתנאי ריבית נקובים, ובלי לדלל את המניות. ישנם עסקים גדולים שיבחרו לבצע הנפקה משולבת, של מניות, אגרות חוב ולעיתים גם אופציות ביחד.