גיוס אשראי לעסקים – ביזלנד ומקורות נוספים

תפעול של עסק איננו דבר קל. גם הקמה של עסק חדש איננה דבר פשוט, בפרט כאשר מסתכלים על המציאות הנוכחית מבחינה כלכלית. כיצד אפשר להצליח? כיצד אפשר לנהל עסק בצורה טובה יותר, שקולה יותר ומאוזנת יותר? לצורך כך יש צורך בשני צעדים במקביל – הצעד הראשון הוא גיוס אשראי לעסקים. הצעד השני הוא – לפעול על פי תוכנית עסקית מגובשת. למעשה, שני הצעדים הללו בדרך כלל כרוכים זה בזה, שכן מימון לעסקים ניתן למצוא אך ורק לעסקים יציבים או כאלה שיכולים להציג תוכנית עסקית שכוללת צפי לפעילות ולתזרים מזומנים אפקטיבי לתקופת הזמן של חודשים קדימה ולעיתים גם בשילוב צפי לשנים הבאות.

גיוס אשראי לעסקים בבנקים
מקור חשוב ביותר שאליו ניתן לפנות כדי לבצע גיוס אשראי לעסקים באופן יעיל הוא הבנק. למעשה, לא חייבים לפנות בהכרח לבנק כזה או לבנק אחר, שכן כל הבנקים מוכנים להעניק אשראי עסקי בתנאים מסוימים. ניתן בהחלט לפנות לבנק שבו מתנהל גם חשבון פרטי במקביל, אך אין חובה שכזאת. ישנם עסקים שמגייסים מימון מכמה בנקים במקביל, כחלק מתהליך של גיוון מקורות אשראי. יש לשים לב שכדי לקבל מימון מהבנק יש צורך לספק נתונים ומסמכים בדבר היקף פעילות נוכחי (או היקף חזוי), היקף הנכסים, תוכניות עתידיות, מקורות הכנסה שונים. בדרך כלל גם יש צורך לספק בטחונות מסוימים, על פי ההיקף של האשראי שמבקשים לגייס.

גיוס אשראי – מימון חוץ בנקאי
לא רק הבנקים מהווים מקור חשוב שמשמש לצורך גיוס כספים לעסקים. מקור חשוב לא פחות נשען על פתרונות חוץ בנקאיים. גיוס אשראי לעסקים ממקורות חוץ בנקאיים יכול לכלול קרנות הון שונות, חברות מימון מתמחות (לרבות חברות ליסינג לעסקים), גופים המכונים "מוסדיים" ואשר כוללים את חברות הביטוח, בתי השקעות, קרנות הפנסיה או קופות הגמל. מימון חוץ בנקאי עשוי להתאים למי שיכול להציג כסוג של ביטחון כרטיס אשראי, אך יש גם הלוואות למי שלא יכול להציג כרטיס שכזה. יש מקורות מימון המתבססים עם היכולת לספק ערבים או בטחונות הדומים לאלה שדורשים הבנקים ויש גם קרנות מימון מיוחדות לעסקים בתחילת הדרך, לעסקים בקשיים וכן לפעילים בענפים מסוימים (הייטק, תעשיינים, יצואנים, חקלאים, יזמים). האם מימון חוץ בנקאי חייב לבוא במקום מימון בנקאי? לא בהכרח. גיוס אשראי לעסקים הוא מהלך מקובל, שניתן לשלב במקביל אליו אפילו מקורות נוספים. בין היתר ישנה אפשרות לגייס שותפים שהם בעלי הון (משקיעים סמויים או פעילים), ניתן לבצע הנפקה בבורסה ולהפוך מחברה פרטית לציבורית, ניתן לגייס קרנות הון או אנג'לים (מקובל למשל בתעשיות עתירות ידע, הייטק, ביוטק, פיתוח תרופות).

פתרונות מימון לצרכים מיוחדים
פתרונות מימון יכולים לכלול גם מקורות ופתרונות ייחודיים, שיכולים לספק מענה לצרכים מיוחדים. אופציה אחת היא המערכת המתקדמת של ביזלנד שמבוססת על טכנולוגיות משוכללות המבטיחות תנאים מיטביים לכל עסק. אופציות אחרות הן קרנות סיוע לעסקים, במסלולים של ערבות מדינה, והן מתאימות לעסקים חדשים או בינוניים, שלא יכולים לספק בטחונות המקובלים בהלוואות רגילות. פתרון כזה מתבסס על הסכמה של נציגי המדינה ביחד עם הסכמה של הבנק להעניק אשראי בתנאים המיוחדים. פתרונות אשראי לצרכים מיוחדים יש גם מעבר לכך. למשל – אשראי דוקומנטרי, מענה שמתאים לעסקאות סחר חוץ. יש גם פתרונות מסוג ניכיון שיקים מסחריים, כאשר מקבלים מימון דמוי הלוואה בתמורה להפקדת שיקים עתידיים (שיקים דחויים). יש גם אפשרות לפתיחת קווי אשראי לעסקים ומסגרות מיוחדות לעסקים, על פי מאפייני העסק ואופי הפעילות. במצבים מסוימים, יש אף אפשרות אקזוטית – לבצע "מכירה" של חובות של לקוחות עסקיים כלפי העסק, בתמורה לקבלת מימון מידי בניכוי עמלות.