ביזלנד – נכיון צ'קים בביטחון מלא ובתנאים אטרקטיביים

נכיון צ'קים הוא תחום אשר קיים כבר שנים רבות. רבים לא מכירים, אבל ניכיון צ'קים הינה צורת מימון שכיחה ומקובלת, בה בית-העסק מקבל את הערך הכספי של הצ'קים הדחויים, תמורת ריבית עבור הזמן שנותר עד למועד פירעון הצ'ק. העמלה והריבית תלויים בגוף אשר מנכה, בבית-העסק ובצ'קים עצמם. ככל שמועד הפירעון המיועד של הצ'ק רחוק יותר והסיכון שהצ'ק לא יכובד, כך העמלות והריביות גבוהות יותר.

נכיון צ'קים נתן בעבר תחושה של ערכים שליליים יותר ואף פליליים, כמו, למשל, השוק האפור, אך כיום ניתן לקבל שירות זה מצד חברות חוקיות ומוכרות בשוק, כולל חברות בנקאיות, וחברות אשראי חוץ בנקאיות.

תהליך ניכיון הצ'קים דורש כמובן שבעל עסק יקבל שיקים דחויים מלקחותיו, ועקב כך יש נוצר לו פער בתזרים המזומנים. בעל העסק יכול לפנות לחברת נכיון שיקים בכדי שהם תפדה את הצ'ק, ותיקח עליה את הסיכון שהצ'ק לא יכובד. כמובן כי בתמורה לתהליך החברה גובה עמלה מסוימת, בהתאם לתנאי הלקוח העסקי. ברוב המקרים, על הלקוח להציג ערבויות ובטחונות, וכמו כן להוכיח כי הצ'ק חוקי וסחיר, כך שהחברה תוכל להשתמש בו לאחר פרעונו. מרבית החברות לא מנכות את מלוא עלות הצ'ק, אלא חלק מסויים ממנו – ביזלנד מציעה את השירות ברמת ביטחון מרבית ובתנאי תשלום משתלמים במיוחד עבורכם.